Stillemanssite Asse

Winning competition design for the conversion of a former factory site into a mixed residential area.

Het projectgebied ligt op de rand van Brussel in de gemeente Zellik, op de grens met Groot-Bijgaarden en Sint-Agatha-Berchem. Door de strategische ligging, de grote schaal van het terrein en de nabijheid van de ring en openbaar vervoer vormt de site een erg strategische locatie voor een duurzame reconversie tot nieuwe woonwijk met commerciële en recreatieve activiteiten.

Het masterplan wordt opgebouwd als een variatie aan woontypologieën waarbij de verschillende bouwvolumes worden zo tegenover elkaar geplaatst dat er een boeiende interactie ontstaat. Om een evenwicht tussen een hoge dichtheid enerzijds en hedendaagse woonkwaliteiten anderzijds te bewaken wordt er een gerealiseerde vloeroppervlakte van ca. 60 000 m² vooropgesteld.

Om het karakter van de site rustig te houden wordt een ontsluitingsstructuur voorgesteld die een minimale impact heeft op de leefbaarheid. De nieuwe ontwikkeling zal autoluw zijn en een goede doorwaadbaarheid voor voetgangers en fietsers doorheen het ganse gebied staat voorop. De site wordt zo een open plaats gericht op voetgangers en buurtbewoners.

De open ruimte wordt opgebouwd als een aaneenschakeling van
plekken met elk een eigen sfeer en schaal. Binnen duidelijk afgebakende grenzen van kavels worden verschillende typologieën nauwkeurig vormgegeven en ingeplant zodat de publieke ruimte gediversifieerd wordt tot een stelsel van publieke hoofd- en nevenruimten waarbij ook de ontsluiting wordt bepaald.

client Matexi
location Asse
period 2014 - present
procedure Competition
surface 60 000 m²
team Lieven Achtergael, Kris Huysmans, Aryani Sari Rahmanti