VILLA MV IN M

Design for a detached single-family dwelling.

De projectsite bevindt zich in een landschappelijk waardevol agrarisch gebied. Daarom is bij het ontwerp gestreefd naar een minimale impact op het landschap en de meest harmonieuze inpassing van het gebouw op het terrein.

Twee lineaire volumes van één bouwlaag worden op het perceel ingeplant waarbij de korte zijde naar de openbare weg is gericht, door de oriëntatie en beperkte hoogte is de zichtbaarheid van op de openbare weg en in het landschap beperkt.

Een groot gedeelte van het programma wordt ondergronds voorzien met groendak, op die manier loopt het landschap visueel door en is getracht de signatuur van het volume in het landschap zo minimaal mogelijk te houden.

Bij de materialisatie is gezocht naar een materiaal dat het gebouw de nodige uitstraling geeft en tegelijkertijd niet als storend ervaren wordt in het landschap. De keuze voor hoogwaardig architectonisch zichtbeton met een textuurafwerking geeft het gebouw een zekere ruwheid en tijdloosheid die ook terug te vinden is het landschap waarin het geplaatst wordt.

period 2015-present
procedure assignment
surface ± 500 m²
team Lieven Achtergael, Dirk Liekens, Michael Baguet
i.c.w. BM Engineering (structural and MEP engineering), Deskal – Laperre (interior design), Bureau voor Buitenruimten (landscape design)