Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Wedstrijdontwerp voor een hogeschoolcampus met laboratoria, klaslokalen en studentenfaciliteiten.

Het gebouw wordt ontworpen op de grens tussen het typische stadsweefsel met karakteristieke bouwblokken van aaneengesloten rijwoningen en het havengebied. De hogeschool past  in dit vocabularium door zich als een zelfstandig en eenduidig volume te manifesteren. Het ontwerp wil een klimaat van openheid en actieve betrokkenheid van de studenten mogelijk maken en ondersteunen. Het opdoen van kennis, het uitwisselen van gedachten en gezamenlijk werken aan projecten worden als basis gezien voor een hedendaags schoolgebouw. Deze ambitie wordt vormgegeven in een eigentijdse leeromgeving waarbij het open leercentrum fungeert als forum tussen studenten onderling, docenten en externen. De ruimtelijke karakteristieken van de site bepalen de interne organisatie. Dit leidt tot een drieledigheid in de verschijningsvorm van het gebouw : twee schijven met een sterk eigen beeld worden verbonden en gelijktijdig in hun autonomie gerespecteerd door een vakwerkstructuur die een  herkenbare identiteit aan de hogeschool verleent. Deze beheerste beeldwaarde voorkomt dat de aanwezigheid van de Plantijn Hogeschool niet verloren gaat bij de verdere ontwikkeling van de site.

opdrachtgever Artesis Plantijn Hogeschool
locatie Antwerpen, België
periode 2011
procedure wedstrijd
oppervlakte 12 000m²
budget € 12 000 000
team Lieven Achtergael, Christian Kerez, Jeffrey Berghman, Vincent De Keyser, Josep Pons
i.s.m. Christian Kerez (ontwerp architectuur), Cluster Landscape (ontwerp landschap), Probam (projectmanagement), UTIL (studie stabiliteit), RCR Studiebureau (studie technieken), Daidalos Peutz Bouwfysisch Ingenieursbureau (studie akoestiek)