De Warande Turnhout

Ontwerp voor de renovatie en uitbreiding van een cultuurhuis.

  • © Filip Dujardin
  • © Filip Dujardin
  • © Filip Dujardin
  • © Filip Dujardin
  • © Filip Dujardin
  • © Filip Dujardin
  • © Filip Dujardin
  • © Filip Dujardin
  • © Filip Dujardin
  • © Filip Dujardin

De initiële opdracht (aanpassing van het gebouw aan de hedendaagse werking als cultureel centrum) werd vanuit een ruimere visie op de gehele site en het gebouwencomplex bestudeerd. In samenspraak met de bouwheer werd in functie hiervan de opdracht waar nodig bijgestuurd. Via kleine ingrepen wordt het circulatiepatroon in en tussen de gebouwen gewijzigd tot een duidelijk leesbare structuur, waarlangs alle programma-onderdelen op heldere wijze ontsloten worden. Door die ontsluiting worden eerder onbenutte ruimtes nu maximaal benut. Op die manier ontstaat er in het aangrenzende gebouw ruimte voor vergaderlokalen, in de bibliotheek maakt een ongebruikte hellingsbaan voor wagens plaats voor extra kantoorruimte voor het bibliotheekpersoneel en een overbemeten stooklokaal wordt een nieuwe polyvalente ruimte.
Het programma wordt zo maximaal gerealiseerd met een minimum aan uitbreidingen. De ruimtelijke kwaliteit van het bestaande gebouw (een modernistisch ontwerp van architect Paul Schellekens) wordt in ere hersteld en in overeenstemming gebracht met het gevraagde programma. Zo wordt bijvoorbeeld de open etage boven de ontvangsthal opnieuw opengewerkt en krijgt het via zijn glazen gevel opnieuw zijn oorspronkelijk zicht op het kasteelpark en biedt zo plaats voor de receptieruimte, direct aansluitend op de centrale hal, de cafetaria en een buitenterras.
Op niveau -1, waar de akoestiek en het licht beter beheersbaar zijn, wikkelt de tentoonstellingszone zich rondom een verdiepte patio. Daar bevindt zich ook de ondergrondse uitbreiding met een hoge expositieruimte, die in het bestaande complex niet voorhanden was, met hedendaagse technische accommodatie.

opdrachtgever Provincie Antwerpen
locatie Turnhout, België
periode 2001-2013
procedure opdracht
oppervlakte 4400 m²
budget € 7 500 000
team Lieven Achtergael, Stéphane Beel, Axel Cayman, Kris Broidioi, Rein Bultynck, Filip Reggers, Michael Smith, Kris Buyse, Joris Van Huychem
i.s.m. Stéphane Beel (ontwerp architectuur), Atelier van Lieshout (infobalie), BAS Dirk Jaspaert (studie stabiliteit), RCR Studiebureau (studie technieken), Daidalos Peutz Bouwfysisch Ingenieursbureau (studie akoestiek)