Dungelhoeff Lier

Winnend wedstrijdontwerp voor de herontwikkeling van een voormalige militaire kazerne tot stadswijk met woningen, petanqueclub en een stadskantoor.

 • © Filip Dujardin
 • © Filip Dujardin
 • © Filip Dujardin
 • © Filip Dujardin
 • © Filip Dujardin
 • © Filip Dujardin
 • © Filip Dujardin
 • © Filip Dujardin
 • © Filip Dujardin
 • © Filip Dujardin
 • © Filip Dujardin

De voormalige militaire site Dungelhoeff wordt omgevormd in een integrale PPS-ontwikkeling omgevormd tot woonomgeving. De herbestemming van de site betekent een unieke kans om een onbekend groen binnengebied om te vormen tot een kwalitatieve woon- en werkomgeving.

Gelegen tussen de vesten van de historische binnenstad van Lier en de site zelf vormt het stadskantoor een belangrijke schakel voor de hedendaagse en toekomstige ontwikkelingen van de stad. Het ontwerp van het stadskantoor vrijwaart door één gerichte ingreep de karakteristieke beeldwaarde van de bestaande bebouwing en benadrukt op een eenduidige wijze de functiewijziging van het gebouw. Een nieuw laagdrempelig volume wordt op een bedachtzame manier ingeplant: enerzijds als aankondiging van het adres van het stadskantoor, anderzijds in een respectabele vorm zodat het bestaande erfgoed zoveel als mogelijk gevrijwaard wordt. De ingreep omvat en ontsluit alle publieke delen van het stadskantoor zodat het onthaal, way-finding en oriëntatie van de burger en personeel op een zo transparant mogelijke manier leesbaar wordt gemaakt, zowel intern vanuit de site als voor de ruimere omgeving.

Op een duurzame manier worden de ruimtes in het bestaande gebouw omgevormd tot flexibele kantoorruimtes, die elastisch mee kunnen evolueren en anticiperen op variërende personeelsbezettingen en groottes van de verschillende stadsdiensten. Door het efficiënte gebruik van de bestaande ruimte wordt de te voorziene nieuwbouwuitbreiding tot het strikt noodzakelijke beperkt. Door middel van uitkragingen zoekt dit volume aansluiting op de verschillende deelruimtes van de site. Door de positionering van het nieuwbouwvolume tussen de bestaande bebouwing is het niet mogelijk het nieuwe volume vanaf één punt in zijn totaliteit te bevatten. Intern zorgt deze volumewerking ervoor dat een onverwachte mix van verschillende ruimtelijke rustpunten en ongewone perspectieven ontstaat die zowel voor bezoekers als personeel een belangrijke kwalitatieve meerwaarde betekenen en de werkplekken omvormen tot aangename hedendaagse verblijfsruimtes.

Naast het ontwerp van een nieuw stadskantoor voor de inwoners van Lier, wordt op de site ook een ondergrondse parking met privaat vastgoed gerealiseerd, alsook een petanquelokaal voor de lokale bewoners.

opdrachtgever SOLag, Matexi, Cordeel
locatie Lier, België
periode 2010-heden
procedure wedstrijd, laureaat
team Lieven Achtergael, Jeffrey Berghman, Vincent De Keyser, PieterJan Van Loock, Adrian Vankeirsbilck, Tom Mockett, Sander Verhanneman
i.s.m. Met Zicht Op Zee Architecten en Ontwerpers (ontwerp architectuur), Collectief Noord (ontwerp architectuur), Raum Architecten (ontwerp architectuur), Atelier van Lieshout (kunst), Landinzicht Landschapsarchitecten (ontwerp landschap), Arcadis (studies stabiliteit en technieken)