Gemeentehuis Denderleeuw

Winnend wedstrijdontwerp voor het nieuw administratief centrum en vrijetijdshuis.

Administratieve centra zullen in de toekomst de stedelijke dienstverlening en administratie, OCMW, de polyvalente zalen, enzovoort centraliseren op één locatie.
Het nieuwe administratief centrum op het Gemeenteplein in Denderleeuw is een duidelijk signaal naar zowel burgers als medewerkers ter bevestiging van deze algemene evolutie.
Een modern administratief centrum maakt deel uit van de stedelijke organisatie. Het heeft nood aan een herkenbaar beeld dat in relatie met de gemeente, de brede stedelijke dienstverlening een vertrouwensvolle uitstraling verleent. Het administratief centrum biedt daarbij een zeer specifieke dienstverlening aan, gepaard met bijzonder eisen. “Onthaal” is meer dan een balie: laagdrempeligheid, het centraal stellen van de burger en herkenbaarheid zijn essentiële elementen in een totaalbeeld.
Een nieuw gebouw moet dan ook als unieke kans aangegrepen worden om niet alleen de vernieuwde werking te definiëren en efficiënt te ondersteunen maar ook om op grotere schaal een waardevolle bijdrage te leveren aan de openbare ruimte. Het maatschappelijk belang vraagt om architecturale kwaliteit, ruimtes dienen de dynamiek van een lokale administratie en haar veschillendefuncties te weerspiegelen.
Het administratief centrum wordt zo een actief deel van het leven van alledag door een gedegen en gastvrije aanwezigheid in het straatbeeld. Op termijn wordt het nieuwe administratief centrum een referentiepunt op de mentale kaart van de bewoners, een landmark.
De ambities voor het nieuwe administratief centrum en vrijetijdshuis willen we ruimtelijk weerspiegelen: een beeldwaarde verankerd in het collectief geheugen van de gemeente, een unieke aanwezigheid binnen de stedelijke kern. De doorwaadbaarheid, de connectie met andere publieke gebouwen en belangrijke publieke plekken, het zijn allen factoren die het nieuwe administratief centrum als hedendaagse actor binnen een complexere samenleving profileren.

opdrachtgever gemeente Denderleeuw
locatie Denderleeuw
periode 2018
procedure niet openbare procedure met prijsvraag
team Maarten De Pestel, Dirk Liekens, Michael Baguet
i.s.m. BM Engineering (stabiliteit en technieken)