Gerechtsgebouw Gent

Winnend wedstrijdontwerp voor een gerechtsgebouw.

  • © Phile Deprez
  • © Serge Brison
  • © Serge Brison
  • © Serge Brison
  • © Serge Brison
  • © Regie der Gebouwen
  • © Serge Brison
  • © Regie der Gebouwen

Het gebouw wordt ingeplant op de site van een voormalig goederenstation langs de stadsring rond Gent. Het complexe bouwprogramma wordt uitgewerkt als een compact, éénduidig en bevattelijk volume, bestaande uit drie zones.
Langs de ringweg vormt de volledig transparante publieksas over de niveaus heen een verdeelsysteem vanuit de publieke inkomhal naar de achterliggende griffies en gehoorzalen. Aan de noordzijde, grenzend aan de parkzone met platanenrijen, worden de individuele kantoren voor magistraten gesitueerd. Opgespannen tussen publieksas en beveiligde kantoorzone bevinden zich de griffies en de gehoorzalen. De drie gestapelde volumes worden van elkaar gescheiden door ruime patio’s die lucht en licht brengen in het systeem. De gehoorzalen onderscheiden zich door hun extra verdiepingshoogte.
Een dergelijk eenvoudig schema laat de scheiding toe van de verschillende gebruikersgroepen (publiek, magistraten en gedetineerden). Enkel waar dat specifiek nodig is wordt interactie georganiseerd.
Het circuleren van de magistraten in toga vormt van buitenaf een boeiend en typisch tafereel. De transparantie van de publieksstrook langs de ringweg verstrekt de bezoeker al van buitenaf een duidelijk overzicht van de structuur van het gerechtsgebouw. Dit draagt bij tot de oriëntatie in het gebouw zelf. Doorheen de publieksstrook zijn de griffies, gehoorzalen en individuele kantoren zichtbaar. Door het gericht openmaken van de patio’s ontstaat op het gelijkvloers een spannende figuur van in elkaar grijpende volumes waarrond de verschillende toegangen tot het gebouw op aansluiten. Het uitsnijden van een volume ter hoogte van de zuidwesthoek orkestreert met een minimale ingreep de publieke entree. Een stedelijke plaza verenigt er alle vormen van aankomen en vertrekken: de bestaande voetgangersoversteekplaats en tramhalte worden er aangevuld met fietsenberging, stopplaats voor taxi’s, drop-offzone, bushalte en toegang vanaf de publieksparking.
Het compacte volume laat plaats voor de verschillende en aansluitende sferen van een stadspark, ontworpen door de Franse landschapsarchitect Michel Desvigne.

opdrachtgever Regie der Gebouwen
locatie Gent, België
periode 1998-2006
procedure wedstrijd, laureaat
oppervlakte 55 000 m²
budget € 105 000 000
team Lieven Achtergael, Stéphane Beel, Jan Mannaerts, Joris Van Huychem, Isabelle Dierickx, Jo Taillieu, Axel Cayman, Filip Reggers, Paul Vantieghem, Katrijn Persoons, Kris Buyse, Michael Smith, Jerzy Bakker, Nuno Carvalho, Albert Coigné, Gustavo Silva Nicoletti, Guy Van Seters, Barbara Wolff, Tine Brits, Arthur De Roover, Tom Cortoos, Francesca de Fonseca, Karolien De Schepper, Maur Dessauvage, Jan De Vylder, Marc Dutré, Freek Dutry, Reto Geiser, Trice Hofkens, Tom Leenders, Marie-Anne Morel, Vincent Pierret, Bert Van Boxelaere, Nikolaas Vande Keere, Tom Van Mieghem, Regis Verplaetse, David Van Severen, Steve Salembier, Kobus de Bruijne, Ruben Verstraeten, Jeroen Bekaert, Tom Broekaert, Silvia Consonni, Bert Haerynck, Wim Hespeel, Kim Schuddinck, Dries Vandevelde
i.s.m. Stéphane Beel (ontwerp architectuur), Bruce Mau Design (kunst), Michel Desvigne Paysagistes (ontwerp landschap), Technum (studies stabiliteit, technieken en akoestiek)