Helsinki South Harbour

Wedstrijdontwerp voor de herinrichting van de stedelijke ruimte rondom de toeristenhaven van Helsinki.

De South Harbour vormt één van de belangrijke toegangspoorten tot Helsinki, met 5.4 miljoen passagiers per jaar is het de grootste passagiershaven van Finland. Het gebied maakt essentieel deel uit van de stedelijke identiteit en fungeert als visitekaartje voor de stad. De opdracht van de wedstrijd was het creëren van een masterplan voor de herontwikkeling van het gebied waarbij het strategisch belang van de plek terug op de voorgrond wordt gebracht.

Het belangrijkste uitgangspunt van het ontwerp is het herstellen van de oorspronkelijke relatie tussen stedelijk weefsel en waterfront. Door de jaren heen werd de plek volledig afgesloten van de stad en ingenomen door logistieke functies en parkeervlaktes. Door op een doordachte manier de publieke ruimte te herdefiniëren wordt de site opnieuw geïntegreerd in de stedelijke context. Het concept wordt vormgegeven door een subtiele manipulatie van de topografie, het gebruik van een eenduidige materialiteit die de publieke ruimte en de aanpalende straten verbindt en een nauwgezette integratie van gebouw en publieke ruimte.  Het landschap fungeert hierbij als een ondersteunende drager die plekken met diverse karakters en sferen definieert en zones afbakent voor bebouwing. Het concept van ‘shared space’, waarbij verschillende verkeersstromen elkaar ontmoeten in hetzelfde veld, wordt ingezet als antwoord op het mobiliteitsvraagstuk.

opdrachtgever Stadsbestuur Helsinki
locatie Helsinki, Finland
periode 2011
procedure wedstrijd
oppervlakte 230 000 m²
team Lieven Achtergael, Kris Huysmans, Ritaro Shimizu, Aryani Sari Rahmanti, Yen Van Der Voort
i.s.m. Proap (ontwerp landschap)