Kruibeke Groene Have

Opmaak van masterplan en RUP voor de dorpskern van Kruibeke.

De opdracht omvat de opmaak van een masterplan en RUP dat voorziet in de uitbreiding en de gedeeltelijke herziening van het RUP ‘Kruibeke-Centrum’ met een visie voor de dorpskern tot 2030. Vanuit de kerk als centrum is Kruibeke sinds haar ontstaan langzaam uitgebouwd langsheen de regionale verbindingswegen. De omliggende landschappen met bolle akkers en gecontroleerd overstromingsgebied dienen als recreatiezone. De grote aanwezigheid van nabije kwalitatieve open ruimte bieden een enorme meerwaarde voor alle Kruibekenaars en kunnen meer en meer rekenen op een groeiende interesse van buitenaf.

Een grondige evaluatie van huidige functies, een onderzoek naar passende programma’s en wenselijke functies vormt de start van de opdracht. Principes en modellen worden getest op vlak van architectuur, stedenbouw en publieke ruimte om zo strategische koppelingen te maken tussen het ontwikkelen van het programma en de ruimtelijke kansen. Belangrijk hierbij is het vastleggen en uitwerken van meerdere ontwikkelingsscenario’s voor Kruibeke. 

De ambitie van de gemeente om de dorpskern door middel van zachte verkeersassen te koppelen aan de omliggende landschapsstructuren wordt vertaald in een heus netwerk voor zacht verkeer. In dit netwerk faciliteert de inrichting een optimaal gebruik voor zacht verkeer en komt het gemotoriseerd verkeer op de tweede plaats. Landschappelijke elementen vormen samen met belangrijke bestemmingen de basis voor dit netwerk dat een transformatie tot een meer dense, compacte dorpskern ondersteunt, waar lokale verplaatsingen liefst te voet of met de fiets gebeuren.

Hiernaast wordt onderzocht hoeveel en op welke plekken extra woongelegenheden kunnen worden voorzien in functie van lokaal kernversterkend wonen. Er wordt een matrix ontworpen van mogelijke typologieën (eengezinswoningen, meergezinswoningen, assistentiewoningen) en per plek worden scenario’s uitgetekend.
Een zelfde strategie wordt gehanteerd voor voorzieningen en functies.

opdrachtgever Gemeente Kruibeke
locatie Kruibeke
periode 2014 – 2016
procedure offerte
oppervlakte 370000 m²
team Lieven Achtergael, Kris Huysmans, Aryani Sari Rahmanti
i.s.m. Antea Group (opmaak RUP), Landschaap (ontwerp landschap)