Natuurcentrum Zwin Knokke-Heist

Wedstrijdontwerp voor een masterplan van een natuurpark met bezoekerscentrum, kijkcentrum en natuurtoeristische faciliteiten.

De bestaande landschappelijke entiteiten, zoals de Zwinvlakte, de dijk, de populierendreef en de Kleyne Vlakte, werden als kapstokken gebruikt voor een nieuw geïntegreerd landschapsontwerp.

In het Zwinpark worden twee verschillende bossen gekoppeld door drie verbindingssteigers in een watervlakte. In het ene bos staat de vogelhuisvesting, zowel gecontroleerd als ongecontroleed, centraal. De wandelinfrastructuur is vormgegeven als ruime loops. Een wandelpad door de kruinen van de bomen geeft de bezoekers nieuwe perspectieven. Het tweede bos doet dienst als activiteitenzone, waar de natuureducatie op een exploratieve wijze naar voren wordt gebracht.

De bestaande populierendreef wordt ontdubbeld tot een strip die de mobiliteitsinfrastructuur en alle gebouwen op de site structureert. Een eerste paviljoen combineert de ruimtes voor het groenbeheer, de vogelverzorging, het parkpersoneel en de huisvesting van de conciërge. Een tweede gebouw neemt het toeristisch onthaal en de natuurtoerische attracties op zich; het bevat onder meer onthaalfaciliteiten, tentoonstellingsruimte, auditorium, Zwinwinkel, restaurant en cafétaria. De logies voor natuurexploratie vormt het derde gedeelte in deze strip en is vormgegeven als een opeenvolging van slaapzalen (per 4 personen) rond één groene binnentuin. Het allerlaatste paviljoen huisvest de kantoren van het centrumbeheer en enkele klaslokalen voor natuureducatie.

De toegang tot de Zwinvlakte wordt begeleid door het kijkcentrum, dat zich als een subtiele bunker ingraaft in de dijk die het Zwinpark van de vlakte scheidt.

opdrachtgever Provincie West-Vlaanderen, Agentschap Natuur en Bos
locatie Knokke-Heist, België
periode 2010-2011
procedure wedstrijd
oppervlakte 18 200 m²
team Lieven Achtergael, Kris Huysmans, Vincent De Keyser, Sander Verhanneman, Jeffrey Berghman, Kris Broidioi, Pauline De Schryver, Rein Bultynck, Pietter Lansens, Ida Lievens
i.s.m. Sien (ontwerp scenografie), Bailleul Ontwerpbureau (ontwerp scenografie), Hyl Paysagistes (ontwerp landschap), Antea Group (studies stabiliteit, technieken en landschap), Ney + Partners (ontwerp en studie vogelhuisvesting), Building for the Future (studie BREEAM), Stéphane Beel