Pupillensite Aalst

Wedstrijdontwerp voor de herontwikkeling van de Pupillensite.

De potentie van de site wordt aangegrepen om maximaal groene plekken te creëren in de stadskern. Een systeem van publieke ruimtes met elk een eigen karakter, schaal en sfeer vormt de basis van het ontwerp. De Graanmarkt wordt een volwaardig park, sterk ingegroend en opgespannen tussen Pupillencomplex en school. Doorheen de Pupillensite slingert een aaneenschakeling van koeren, tuinen en pleinen die elk een specifieke, nieuwsoortige publieke ruimte met eigen karakter vormen voor Aalst. De aldus ontstane groenstructuur transformeert het weefsel en organiseert de site en toekomstige ontwikkelingen. Er wordt maximaal ingezet op plekken waar mensen elkaar ontmoeten, zich ontspannen en ontdekken.

Gekoppeld aan de routing doorheen de site worden diverse programma’s ingeplugd. Langsheen de hoofdas van Graanmarkt en Zwarte Zustersstraat is er plaats voor diverse functies met een publiek karakter: bibliotheek en academie, ateliers en buurtfuncties, verblijfsaccomodatie en leisure. De Kattestraat is vandaag een monofunctionele winkelstraat die ‘s avonds leeg is: introduceren van andere activiteiten zoals horeca gekoppeld aan de doorsteken zal hier meer leven in blazen. Wonen wordt georganiseerd op de tweede linie rond de binnengebieden, ingebed in het groen alsook op de verdiepen.

De Zwarte Zustersstraat en Graanmarkt worden ingezet als hoofdas die de flows tussen station en markt op een vlotte manier organiseert. Deze ‘Stedelijke Promenade’ wordt zo gedimensioneerd dat verschillende stromen en programma’s kunnen worden geabsorbeerd. Centraal doorheen de site verbindt de ‘Tuinenpromenade’ de verschilende binnenhoven, groenzones en pleinen. zo wordt een alternatief en aantrekkelijk traject in het groen aangeboden. Twee nieuwe dwarse doorsteken vanaf de Kattestraat doorsnijden het weefsel en zorgen voor een maximale doorwaadbaarheid. Zo ontstaat een systeem van aangename wandelverbindingen dat de bestaande bouwblokkenstructuur respecteert en herinterpreteert.

opdrachtgever Stad Aalst
locatie Aalst
periode 2016
procedure wedstrijd
team Lieven Achtergael, Kris Huysmans, Aryani Sari Rahmanti, Pauline De Schryver, Tine Bulckaen
i.s.m. Origin (erfgoed), Proap (ontwerp landschap), MINT (mobiliteit), Duval Branding (communicatie en branding), Value Partners (financiële haalbaarheid)