STROBBE TUINEN IZEGEM

Winnend wedstrijdontwerp voor de site Baertshof en omgeving tot gemengde woonwijk.

De Site Baertshof, strategisch gesitueerd vlakbij de Grote Markt en de Stationsomgeving, vormt een aaneenschakeling van plekken en gebouwen met diverse karakters en sferen. Het masterplan biedt een lange termijn visie die een bijzondere reeks publieke ruimtes toevoegt aan het weefsel van Izegem. Naast de formele en veelal verharde centrumplekken, voegen we een reeks groene ruimtes toe die een traject doorheen het centrum mogelijk maken tussen Korenmarkt en het Kasteelpark Blauwhuis. Deze groene ruimtes kunnen gezien worden als tuinen met verschillende karakters en invullingen en verwijzen naar de oorsprong van de site: van Baertshof naar Strobbe Tuinen.

De site wordt georganiseerd a.h.v. een opeenvolging van publieke ruimtes die als een ladder de verbinding maken tussen Grote Markt / Stationsomgeving en Kasteelpark. De Kasteelstraat wordt autoluw en de Dirk Martenslaan krijgt een ruime strook voor voetgangers en fietsers. Kunstacademie, bibliotheek, historisch archief en heemkundige kring worden samengebracht in de Cultuurfabriek tussen Strobbeplein en Stadstuin. Het gelijkvloers van de aanpalende bouwblokken - alsook het Goederenstation dat buiten de site valt - wordt maximaal ingevuld met horeca, buurtondersteunende functies, ateliers, kleine zelfstandigen etc. In het zuidelijk deel breidt de Prizmaschool uit tot in de Parktuin. De school heeft het gebouw van de Belastingsadministratie gekocht en is hier reeds in gehuisvest. Opgespannen tussen deze functies bevindt zich het residentieel bouwblok dat op flexibele wijze met diverse types kan worden ingevuld: doorzonappartementen, penthouses, appartementen, grondgebonden woningen, etc. De ritmische sequens van hogere volumes creëert een gezicht naar de Dirk Martenslaan en de sporen en vormt zo een nieuwe identiteit voor de wijk en Izegem.

opdrachtgever Stad Izegem
locatie Izegem
periode 2016-2017
procedure wedstrijd, laureaat
oppervlakte 31294 m² (programma) - 2,2 ha (site)
team Kris Huysmans, Aryani Sari Rahmanti, Michael Baguet