Verbindingsbrug De Warande Turnhout

Ontwerp van een voetgangersbrug tussen het Warandep'Ant en de schouwburg van cultuurhuis De Warande.

  • © Filip Dujardin
  • © Filip Dujardin
  • © Filip Dujardin
  • © Filip Dujardin
  • © Filip Dujardin

Het initiële brutalistisch ontwerp van architect Paul Schellekens voor het cultuurhuis De Warande bevatte een loopbrug die op de eerste verdieping de verbinding zou maken tussen de kantoren, de schouwburg en ook de muziekacademie, die echter nooit gebouwd werd. De loopbrug werd om die reden slechts voor de helft verwezenlijkt. Slechts jaren later werd op de plaats van de voorziene muziekacademie het Warandep'Ant gebouwd.

Centraal tussen de verschillende gebouwen van de Warande-site staat de Verbindingsbrug De Warande Turnhout. Door het toegenomen belang en representativiteit van deze zijde van de site is de verbindingsbrug visueel sterk aanwezig en beeldbepalend. Deze tweede voorgevel wordt enerzijds bepaald door het eclectische volume van het Warande'Ant, anderzijds door de monoliet van de schouwburg. De uitwerking van de brug werkt verzoenend en helend en gaat de versnippering tegen. Een oplossing die het spagaat verwezenlijkt tussen exponenten van de architectuur van deze en vorige eeuw.

De Verbindingsbrug De Warande Turnhout is opgebouwd uit vier stalen hoofdliggers, opgelegd tussen het Warandep'Ant en de schouwburg en ondersteund door één enkele kolom. Door deze liggers structureel minimaal te verbinden met gesloten wanden verkrijgen we een optimale transparantie. De wanden worden afgewerktmet zwart plaatstaal. De vloer, het plafond worden ook afgewerkt met plaatstaal.
De liggers worden over de volledige lengte onder lichte hoek geplaatst die resultante is van de verschillende niveaus van de te verbinden gebouwen.

 

opdrachtgever Provincie Antwerpen
locatie Turnhout, België
periode 2011-2012
procedure opdracht
oppervlakte 80 m²
budget € 600 000
team Lieven Achtergael, Rein Bultynck, Axel Cayman, Kris Broidioi
i.s.m. Paridaens Ingenieurs (studie stabiliteit), RCR Studiebureau (studie technieken)