Watersite en De Molens Vilvoorde

Ontwerpstudie voor een masterplan voor de herontwikkeling van voormalige industriële terreinen.

Het voormalige moerasgebied van de Watersite te Vilvoorde werd door de aanleg van het kanaal en spoorwegen tijdens de 19e eeuw sterk geïndustrialiseerd. De kanaalzone groeide vanuit de Brusselse haven in noordelijke richting uit tot een omvangrijk industriegebied. Met de komst van de ring rond Brussel en de luchthaven van Zaventem werd deze noord-zuidontwikkeling in de jaren ’60 echter verstoord en zochten ook nieuwe ontwikkelingen zoals logistieke en kantooractiviteiten een nieuwe locatie nabij knooppunten van het regionaal en nationaal wegennet.
Het uitgesproken karakter van het kanaal en de Zenne maken dat de Watersite een belangrijke troef is geworden voor de toekomst van de stad Vilvoorde.
In 2007 werd gestart met de uitwerking van het stadsontwerp voor de Molens. Het plan buigt zich hiermee in wezen over een aanzienlijke stadsuitbreiding en geeft vorm aan de uitbouw van een nieuw stadsdeel waar er gewoond en gewerkt zal worden aan het water en in het groen. Een langs het kanaal uitgespreide groenzone is een tapijt voor samenwoonblokken, elk met hun eigen identeit en vorm geënt op de omgeving. Het gebied tussen de Zenne en de Schaarbeeklei wordt bestemd voor grondgebonden wonen, samenhangend aan stedelijke functies (zoals een school) en ruimte voor stedelijke publieke ruimte.

opdrachtgever PSR Brownfield Developers
locatie Vilvoorde, België
periode 2008-2010
procedure opdracht
oppervlakte 160 000 m²
budget € 165 000 000
team Lieven Achtergael, Sander Verhanneman, Steve Salembier, Dirk Liekens, Kris Huysmans, Aryani Sari Rahmanti, Rein Bultynck, Jeffrey Berghman, Kris Broidioi, Meta Roeymans, Djamila Djait, Pietter Lansens, Annelien Vandecasteele, Tom Janssens, Nathalie Delbeque
i.s.m. Bureau Bas Smets (ontwerp landschap), Mint (studie mobiliteit)