PRIVACY POLICY BVBA LIEVEN ACHTERGAEL

 
De BV orv BVBA Lieven Achtergael-Architecten, hierna BVBA LA genoemd, met zetel te 9000 Gent, Burgstraat 22A, met ondernemingsnummer 0476.431.039, RPR Gent afdeling Gent, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy policy en treedt op als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de privacywetgeving.
 
Deze Privacyverklaring is daarom alleen geldig voor de persoonsgegevens die BVBA LA als verwerkingsverantwoordelijke verwerkt.
 
Deze algemene privacyverklaring (hieronder, “de Privacyverklaring”) heeft als doel u volledige informatie omtrent deze privacyverklaring te verstrekken. Ze licht toe hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en bewaren.
 
Contactgegevens:
Email: mail@achtergael.be
Telefoon: +32 (0) 32 9 267 00 80
 
Persoonsgegevens die wij verwerken
BVBA LA verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten. Of omdat u deze zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld door het invullen van een webformulier of het insturen van een sollicitatie. Afhankelijk van de dienst die u gebruikt, kunnen wij bijvoorbeeld de volgende persoonsgegevens verwerken:
  • naam
  • adres
  • e-mailadres
  • telefoonnummer
 
Voor sollicitaties hebben wij een aanvulling op deze privacy policy, dewelke u onderaan dit document kan vinden.
 
Verstrekking aan derden
BVBA LA verkoopt uw gegevens niet aan derden. Wij verstrekken uw gegevens alleen aan derden als die direct betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons bedrijf. Of tenzij enige wettelijke bepaling ons ertoe verplicht om uw gegevens te verstrekken.
 
Geen verwerking persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar
BVBA LA heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 16 jaar.
 
Geen geautomatiseerde besluitvorming
BVBA LA neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde besluitvorming over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van BVBA LA) bij betrokken is.
 
Beveiliging van uw persoonsgegevens
BVBA LA neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
De toegang tot uw persoonsgegevens is enkel toegestaan aan de personen die deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun taken. Zij moeten een strikte geheimhoudingsplicht in acht nemen en alle technische en organisatorische voorschriften voor het verzekeren van de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens naleven.
Die gegevens zullen, in voorkomend geval, kunnen worden meegedeeld aan een verwerker.
 
De verwerkers van BVBA Lieven Achtergael zijn gespecialiseerde partners in België of in het buitenland op wie we een beroep doen voor bepaalde diensten om u de beste dienstverlening te verschaffen. Deze verwerkers zijn contractueel met ons verbonden en moeten bijgevolg onze instructies volgen en de in onze Privacyverklaring opgenomen principes in acht nemen.
Wij hebben technische middelen en gespecialiseerde partners voorzien die zich in de eerste plaats toeleggen op de bescherming van uw persoonsgegevens. Op die manier willen wij vermijden dat onbevoegde personen toegang verkrijgen tot de gegevens, ze verwerken, aanpassen of vernietigen.
 
Cookies
Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers worden teruggestuurd.
 
Welke soorten cookies gebruiken we?
BVBA LA maakt gebruik van drie soorten cookies:
  • Noodzakelijke en functionele language cookies
  • Sessie-cookies
  • Google Analytics-cookies
We verzamelen de volgende persoonsgegevens via de vermelde cookies: je IP-adres, het type en de taal van je browser, de browsersoftware, het type en het merk van apparatuur die je gebruikt tijdens de verbinding met onze websites en apps, de tijd van je websitebezoek en het webadres van waaruit je onze website bereikte, de pagina’s die je daarop bekijkt, de koppelingen (links) waarop je klikt, en de andere acties die je op onze websites onderneemt.
 
Noodzakelijk en functionele language cookies
Noodzakelijke cookies zijn cookies die essentieel zijn om onze website te bezoeken. Dankzij deze cookies kan u bijvoorbeeld navigeren tussen de verschillende delen van de website of formulieren invullen. Indien u deze cookies weigert, zullen sommige delen van de website mogelijk niet naar behoren werken.
Functionele cookies zijn cookies die ervoor zorgen dat de website naar behoren functioneert (bijv. cookies voor taalvoorkeuren, …
De informatie die de cookies verzamelen, wordt niet gebruikt om u te identificeren en wij delen de statistische gegevens niet met derden.
Sessie-cookies
Met behulp van een sessie-cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website u tijdens een bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zo veel mogelijk aanpassen aan het surfgedrag van onze bezoekers. Sessie-cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.
 
Google Analytics-cookies
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de zogeheten Analytics-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers onze website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hierop geen invloed. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de zogeheten Safe Harbor-principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.
 
Algemene bewaartermijn
BVBA LA bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Tenzij er een wettelijke grondslag van toepassing is, dan hanteren wij een bewaartermijn die aansluit bij deze wettelijke grondslag.
 
Uw privacyrechten
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door BVBA LA.
Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.
 
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: mail@achtergael.be.
 
Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
 
BVBA Lieven Achtergael wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Gegevensbeschermingsautoriteit. Dat kan via de volgende link: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/verzoek-klacht-indienen of op volgend adres:
Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Tel: +32 2 274 48 00
 
Wijzigingen
BVBA LA behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan deze privacy policy. U zal op onze website steeds de meest recente privacy policy kunnen raadplegen. Het versienummer wordt onderaan het document aangegeven.
 
 
AANVULLING PRIVACYSTATEMENT M.B.T. SOLLICITATIES
 
Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Bij een sollicitatie vragen wij u om uw CV en een korte motivatie te sturen. Hierin bepaalt u zelf welke persoonsgegevens u aan ons verstrekt.
 
Met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens?
Wij verwerken de door u aangeleverde persoonsgegevens om u een reactie te kunnen geven op uw sollicitatie. Dit kan een uitnodiging voor een sollicitatiegesprek zijn, een verzoek tot meer informatie of een afwijzing.
 
Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld:
  • Bij een afwijzing op uw sollicitatie verwijderen wij uw persoonsgegevens gelijk na het sturen van de afwijzing; óf
  • Als wij op dit moment geen passende vacature hebben, maar wij uw gegevens wel willen bewaren voor mogelijk toekomstige vacatures, kunnen wij uw gegevens gedurende maximaal 2 jaar bijhouden.
  • Als u wordt aangenomen, dan worden het doel en de bewaartermijn van toepassing die zijn opgenomen in het arbeidsreglement van BVBA LA.
 
 
 
Documentversie 1.0, d.d. 15 november 2018