Airport Village Zaventem

Ontwerpstudie voor een masterplan voor de uitbreiding van landside luchthavenfaciliteiten.

  • © Stany Dederen
  • © Stany Dederen
  • © Stany Dederen
  • © Stany Dederen

Het masterplan heeft de ambitie om de toekomstige ontwikkeling van de landzijdige zone van de luchthaven op een gecontroleerde manier te sturen.
De luchthaven als raakvlak van verschillende netwerken en haar inbedding in de regio maakt haar tot belangrijke imago-bepalende factor van zowel de regio, de stad Brussel als het ganse land.
Het functioneren, de sfeer en het beeld van het centrale landzijdige passagiersgebied heeft onvermijdelijk een wezenlijke impact op de globale indruk van elke bezoeker.
Het terrein omvat de zone gelegen tussen de invalswegen en de passagiersinfrastructuur. De optimale bereikbaarheid voor de verschillende vervoersmiddelen en vooral de luchthaven als Europese hub maakt van dit gebied een toplocatie. Op deze strategische plek kan een gedragen ontwikkeling de kern vormen voor een stedelijke dynamiek.
Vanuit de bekommernis om de link tussen de passgiersinfrastructuur en Airport Village wordt vanaf de terminals een continue publieke ruimte aangezet doorheen de projecten, met steeds wisselende zichten op gecontroleerde, besloten buitenruimtes.
Het masterplan is voldoende flexibel om toekomstige, nog ongekende programma-onderdelen op te nemen. Het focust op strategische punten, richtingen en randvoorwaarden die essentieel zijn voor toekomstige ruimtelijke en functionele kwaliteiten; en genereert zo een stimulerende omgeving waarin ruime ontwikkelingen mogelijk zijn.

opdrachtgever BIAC
locatie Zaventem, België
periode 2003
procedure opdracht
oppervlakte 600 000 m²
budget € 550 000 000
team Lieven Achtergael, Stéphane Beel, Jan Mannaerts, Katrijn Persoons, David Verhoestraete, Deborah Bailly, Kobus de Bruijne
i.s.m. Stéphane Beel (ontwerp masterplan), Iris Consulting (studie mobiliteit), NACO Airport Consultants (studie luchthaveninfrastructuur), Tritel (studie mobiliteit)