Gazometersite Sint-Truiden

Ontwerp voor de herontwikkeling van de Gazometersite tot gemeenschapsvoorzieningen, kantoren en woningen.

  • © Karolien Coenen
  • © Karolien Coenen

De ontwikkeling van de Gazometersite kadert binnen de herwaardering van de Truiense stationswijk. In eerste instantie zal de historische vervuiling van de site - in oorsprong was de stadsgasfabriek hier gevestigd – gesaneerd worden, en de nu aanwezige nutsinstallaties geherlocaliseerd worden. Volgend op deze saneringsacties wordt een mix aan publieke functies ingeplant en de openbare ruimte tot volwaardige verblijfsruimte heraangelegd, anticiperend op volgende stappen van het herwaarderingstraject met betrekking tot de stationswijk.
De initieel vooropgestelde zonering werd geherinterpreteerd tot drie kernzones: ter hoogte van het bestaande gebouw van de jeugddienst worden fuifzaal/polyvalente zaal, jeugdhuis, repetitieruimtes, jeugd- en uitleendienst gegroepeerd tot een ‘jongerencampus’. Aansluitend wordt een lagere school ingeplant. Aan de zuidzijde worden verschillende diensten rond het domein van het jonge kind gegroepeerd tot een ‘welzijnscampus’ dat samen met het erboven gestapelde woonprogramma aansluit op de naburige woon- en dienstenzone en het omsloten groengebied. Ondergronds spreidt de publieke parking zich over twee lagen.

opdrachtgever AGOST
locatie Sint-Truiden, België
periode 2009-2019
procedure opdracht
oppervlakte 24 000 m²
budget € 28 000 000
team Lieven Achtergael, Filip Reggers, Jeffrey Berghman, Isabelle Dierickx, Lize Weyenberg, Rein Bultynck, Pauline De Schryver, Olivier Roegiest, Kris Broidioi, PieterJan Van Loock, Vincent De Keyser, Pietter Lansens, Frederique Nys, Stefaan Jamaer
i.s.m. BAS Dirk Jaspaert (studie stabiliteit), RCR Studiebureau (studie technieken), Daidalos Peutz, Bouwfysisch Ingenieursbureau (studie akoestiek)