JOC Rabot Gent

Ontwerp van ondergrondse lokalen voor jeugdverenigingen met polyvalente zaal.

  • © Stad Gent - Stedelijke vernieuwing en ontwikkeling
  • © Filip Dujardin
  • © Filip Dujardin
  • © Filip Dujardin
  • © Filip Dujardin
  • © Filip Dujardin
  • © Filip Dujardin
  • © Filip Dujardin

Het nieuwe Rabotpark wordt opgebouwd in verschillende stroken. Twee parallelle circulatieassen, een bomendreef en een brede fiets- en voetgangerszone langs de Opgeëistenlaan, definiëren een centrale parkzone met een ritme van verschillende sfeerzones die aansluiten bij de specifieke condities van de directe omgeving. Het jeugdontmoetingscentrum versterkt door zijn aanwezigheid het programma van het park en stimuleert een rijkere en intensere groene omgeving. Het JOC schrijft zich aan de NO-zijde van het buurtpark in in de actieve zone van het park.

Het jeugdontmoetingscentrum verenigt drie jeugdwerkingen onder één dak, samen met een gemeenschappelijke polyvalente zaal. De drie jeugdwerkingen worden binnen het plan opgevat als autonome entiteiten met eigen lokalen, sanitair, bergruimtes, secretariaat en toegang vanaf het maaiveld. Hierdoor kan elke jeugdwerking onafhankelijk van de andere functioneren. Door de gemeenschappelijke ruimte als een tweeledige en apart toegankelijke figuur te voorzien wordt meervoudig gebruik mogelijk: de verenigingen, externen of beiden. Deze configuratie laat toe de gemeenschappelijke ruimte eveneens als fuifzaal te gebruiken. Twee projecten werden zo in één gerealiseerd met evidente organisatorische en budgettaire voordelen.

Door uitgekiende schikking zijn de lokalen ruim voorzien van licht en lucht dankzij drie patio's en twee beloopbare lichtstraten. Strategische positie van beglazing laat het licht diep binnendringen en biedt een groot scala aan perspectieven en relaties. De vier bovengrondse volumes organiseren de aparte toegangen en secretariaten tot de verenigingen en de toegang tot de gemeenschappelijke ruimte. Iedere ruimte is toegankelijk voor mindervaliden. Het volume bij de centrale toegangstrap wordt opgetrokken in een translucent materiaal en fungeert overdag als lichthapper, ’s avonds als een lichtbaken die de activiteiten in de polyvalente zaal kenbaar maakt in het park. Bovenop het ondergrondse volume wordt het park doorgetrokken waardoor het groendak voor de nodige duurzame buffering zorgt van het hemelwater.

opdrachtgever Stadsbestuur Gent
locatie Gent, België
periode 2002-2007
procedure opdracht
oppervlakte 1800 m²
budget € 3 400 000
team Lieven Achtergael, Stéphane Beel, Kris Buyse, Kobus de Bruijne, Filip Reggers, Katrijn Persoons, Steve Salembier, Paul Vantieghem
i.s.m. Stéphane Beel (ontwerp architectuur), Michel Desvigne Paysagistes (ontwerp landschap), BAS Dirk Jaspaert (studie stabiliteit), Bureau Bouwtechniek (studie technieken), Daidalos Peutz Bouwfysisch Ingenieursbureau (studie akoestiek), Technum (studie landschap)