Sint-Pietersmolenwijk Brugge

Wedstrijdontwerp voor een masterplan van een residentiƫle stadswijk.

Het project voor de Sint-Pietersmolenwijk Brugge omvat het vormgeven van een strategisch stedelijk woonproject vlakbij het centrum van Sint-Pieters-op-de-Dijk, een van de vier randgemeenten van Brugge. Met het oog op het versterken van de aantrekkingskracht van Brugge als woonomgeving zal dit project een sterke voorbeeldfunctie moeten vervullen die het stedelijk wonen in hogere dichtheden promoot. De noordelijke uitbreiding van de Sint-Pietersmolenwijk moet hiermee kunnen gelden als een sterke kwaliteitsnorm voor andere huisvestingsprojecten die in de toekomst in de Brugse regio worden ontwikkeld.
Het woonweefsel van de gemeente Sint-Pieters-op-de-Dijk wordt doorsneden door twee steenwegen en een spoorwegberm. Deze barrières delen de gemeente op in geïsoleerde wijken met onderling weinig relaties.
Het ontwerp voorziet het projectgebied van een sterke landschappelijke structuur die interne samenhang kan creëren tussen de verschillende deelfragmenten. De bestaande kleinschalige percelenstructuur wordt opgenomen binnen één grotere duidelijke structuur. Het landschap als bindend element is gebaseerd op het voltooien van de bestaande landschappelijke elementen.
De uitbouw van een netwerk van paden zorgt voor een sterkere relatie tussen de verschillende deelwijken van de gemeente. Binnen het projectgebied zelf gebeurt de ontsluiting voor autoverkeer via twee onafhankelijke lussen, waardoor doorgaand verkeer over het terrein heen sterk wordt ontmoedigd.

opdrachtgever West-Vlaamse Intercommunale
locatie Brugge, Belgiƫ
periode 2003
procedure wedstrijd
team Lieven Achtergael, Stéphane Beel, David Verhoestraete, Katrijn Persoons, Jan Mannaerts, Kobus de Bruijne, Peter Vanden Abeele
i.s.m. Stéphane Beel (ontwerp masterplan), Michel Desvigne Paysagistes (ontwerp landschap), Iris Consulting (studie mobiliteit)