Stationsomgeving Blankenberge

Wedstrijdontwerp voor de herontwikkeling van een voormalige spoorwegbedding tot stadswijk met woningen, commerciële ruimtes, terminusstation, hotel en parkeergebouw.

  • © Polygon Graphics
  • © Polygon Graphics
  • © Polygon Graphics
  • © Polygon Graphics
  • © Polygon Graphics
  • © Polygon Graphics
  • © Polygon Graphics

De stationsomgeving wordt in verschillende zones opgedeeld met elk een specifiek programma: een woonzone met een commercieel gebouw als kopgebouw, een publieke zone (met station en hotel) en een parkeergebouw.

De woonzone bevat verschillende woontypologieën: appartementen, rijwoningen, halfopen woningen, kangoeroewoningen en rug-aan-rug-woningen. De gebouwen worden ingeplant volgens een strokenprincipe met wisselende breedtes en gevarieerde functionele invulling. Door middel van een doelmatige inplanting van de volumes wordt een evenwichtige mix van publieke en private buitenruimtes beoogd met respect voor privacy en lichtinval. De ontsluiting van dit gebied gebeurt via lussen naar ondergrondse parkings en carports. De stroken takken aan op een fiets- en voetgangerstraject langs het spoorcomplex dat de binnenstad met het Bloso-terrein verbindt. De voorziene groenaanleg werkt als filter tussen spoorverkeer en woonzone.

Het bestaande stationsgebouw wordt gesloopt en biedt plaats aan een nieuwe constructie: een open gebouw met een stedelijke luifel. Dit volume bestendigt de potenties van een eindstation en biedt een gepaste uitstraling aan het plein. Op de hoek wordt een hoger volume opgetrokken. Met dit gebaar kan de stationsomgeving zich duidelijker profileren tegenover de stad. Bovendien ontstaat de mogelijkheid om bijkomend programma op deze unieke locatie te genereren. De voorgestelde invulling met hotel kan in die zin werken als publiekstrekker en oriëntatiepunt.

opdrachtgever Stadsbestuur Blankenberge, Wilma Project Development
locatie Blankenberge, België
periode 2009-2011
procedure wedstrijd
oppervlakte 38 000 m²
team Lieven Achtergael, Sander Verhanneman, Sofie Philips, Dirk Liekens, Bavo Lauwers, Kris Broidioi, Rein Bultynck
i.s.m. Met Zicht Op Zee Architecten en Ontwerpers (ontwerp architectuur), Dirk Vandekerkhove (ontwerp landschap), VK Engineering (studie stabiliteit en technieken), Stéphane Beel