Verbindingsgebouw Luchthaven Zaventem

Wedstrijdontwerp voor een verbindingsgebouw tussen het hoofdgebouw en pier A op Brussels Airport.

Het functionele plan, dat werd ontwikkeld in samenwerking met NACO Airport Consultants, maakt integraal deel uit van het architecturaal concept voor het verbindingsgebouw. De vertaling van dit basisschema naar een concreet gebouw moet de uitgangspunten die functioneel werden beschreven, versterken.
Omdat het verblijf in een luchthaventerminal geen louter functionele aangelegenheid is, dient de architecturale uitwerking ook de beleving van het verbindingsgebouw op te laden. De connector werd uitgewerkt als een sterk autonome entiteit met een eenvoudige maar krachtige vorm die de horizontale verbinding tussen terminal en pier A markeert.
De combinatie van massiviteit en horizontaliteit, bovenop een grote openheid en transparantie, geven het verbindingsgebouw een sterk iconogafische uitstraling. Door een eerder donkere materialisatie van de buitenschil onderscheidt het verbindingsgebouw zich op een subtiele manier van zijn eerder bleke omgeving.
De introductie van raamopeningen in de screening area en de opdeling van shopping units in aparte volumes verschaalt de grote hallen, versterkt de ruimtelijke beleving en maakt het verlijf aangenamer.

opdrachtgever BIAC
locatie Zaventem, België
periode 2011
procedure wedstrijd
oppervlakte 24 000 m²
budget € 45 000 000
team Lieven Achtergael, Sander Verhanneman, Joke Kindt, Rein Bultynck, Jonas Marga
i.s.m. Antea Group (studies stabiliteit en technieken), NACO Airport Consultants (studie luchthaveninfrastructuur)