Wetenschapspark Waterschei

Wedstrijdontwerp voor de herontwikkeling van een voormalige mijnsite tot een wetenschapspark.

Het parkconcept vormt de fundamentele drager voor alle toekomstige ontwikkelingen in het bedrijvenpark. Binnen deze sterk structuurbepalende groenaanleg wordt voor het wetenschapspark gestreefd naar een helder ruimtelijk concept waarin zowel het park zelf als de individuele bedrijven een sterke identiteit krijgen, met bijzondere aandacht voor duurzaamheid, functionaliteit en flexibiliteit. Het realiseren van de gewenste hoge dichtheid, zonder de leefbaarheid en de landschappelijke kwaliteiten te ondermijnen, vormt hierbij één van de belangrijkste uitdagingen.
Aspecten van duurzaamheid zijn niet alleen terug te vinden op schaal van de architectuur (klimaatbeheersing, typologische flexibiliteit, materialisatie, hernieuwbare energiebronnen…) maar ook bij het stedenbouwkundige concept (inplanting, oriëntatie, ruimtegebruik…). Speciale aandacht dient uit te gaan naar de waterhuishouding op het terrein en naar de omgang met de aanwezige mijnsteen.
Een hoogwaardige functionaliteit (verschillende vormen van gebruik, toegankelijkheid, doorwaadbaarheid..) van de publieke ruimte staat bij het inrichtingsconcept van het park voorop. Een visie over de betekenis van het markante hoofdgebouw is hierbij een bijzonder aandachtspunt.
De verwachte flexibiliteit heeft zowel betrekking op de algemene layout van het masterplan als op de inwisselbaarheid en herindeelbaarheid van de bedrijfsgebouwen. Het masterplan laat verschillende ontwikkelingsscenario’s toe. Een doordachte vorm van flexibiliteit verhoogt bovendien de haalbaarheid van het plan.

opdrachtgever Stadsbestuur Genk
locatie Waterschei, Genk, België
periode 2007-2008
procedure wedstrijd
oppervlakte 52 000 m²
team Lieven Achtergael, Steve Salembier, Tine Bulckaen, Sofie Philips, Sander Verhanneman, Karen Willemyns
i.s.m. Latz + Partners (ontwerp landschap), Technum (studies stabiliteit en technieken), Stéphane Beel