Ziekenhuis Knokke-Heist

Wedstrijdontwerp voor een ziekenhuis met wellnessfaciliteiten.

Het ontwerp voor een ziekenhuis met zorgcampus ambieert een duidelijk herkenbare, eigenzinnige maar open identiteit die de potentie heeft om in een heldere structuur het complexe programma te organiseren. Naast het functionele onderzoek is het zoeken naar de juiste sfeer, schaal en ruimtelijke kwaliteit de belangrijkste evenwichtsoefening in dit project. Gelegen aan de rand van een golfterrein, vormt de relatie met het landschap de belangrijkste inzet voor voorliggend ontwerp en zal het de luxeconditie uitmaken waarvan patiënten, personeel en bezoekers zullen kunnen genieten.
Het masterplan voorziet in een zonering waarbij bebouwing op een zodanige manier wordt geconcentreerd dat het landschap primeert. Het landschap vormt de steeds weerkerende achtergrond van elk perspectief en elk uitzicht. Binnen een weloverwogen contour worden ziekenhuis en zorginfrastructuur opgenomen. De uitgezette contour draagt de mogelijkheid in zich toekomstige ontwikkelingen op te nemen en vermijdt een stedenbouwkundig precedent te scheppen voor een ongebreidelde bebouwing van het landschap. Binnen deze contour ontstaat een samenhangend geheel van gebouwde en niet-gebouwde ruimte. De bebouwing krijgt een schaal die betekenis heeft ten opzichte van de schaal van het weidse golflandschap.
Het gebouw is opgevat als een duurzaam gebouw. Een duurzaam gebouw zorgt voor een minimale belasting op het milieu en dat in de meest brede betekenis.
Het ontwerp voor de nieuwe zorgcampus in Knokke vertaalt dit principe in een architecturaal geheel voor wat betreft het gebruik van ruimte, water, energie en materialen.

opdrachtgever Gezondheidszorg Oostkust vzw
locatie Knokke-Heist, België
periode 2007
procedure wedstrijd
oppervlakte 43 000 m²
budget € 81 000 000
team Lieven Achtergael, Isabelle Dierickx, Axel Cayman, Joris Van Huychem, Katrijn Persoons, Kobus de Bruijne, Karen Willemyns, Tine Bulckaen, Barbara Wolff, Juan Sobrino Ramos, Steve Salembier, Matteo Ballarin, Guy Van Seters, Kristof De Lange, Bert Calkoen, Ward Adams, Margot Lefevere, Filip Reggers
i.s.m. VK Studio (ontwerp architectuur), VK Engineering (studies stabiliteit en technieken), Stéphane Beel